Badanie struktury związków chemicznych

Metoda badania struktury związków chemicznych na podstawie ich widm, to tak zwana spektrometria. Dostarcza ona wykresy, opisujące miary pochłaniania, w zależności od długości fal występujących w podczerwieni.

Techniki oddziaływania na materiał przez promieniowanie elektromagnetyczne

spektrometr ftirNakierowane na materiał promieniowanie, sprawia pojawienie się sygnału wychodzącego, na podstawie którego można określić właściwości chemiczne analizowanego związku. Badany materiał naświetlany jest promieniowaniem, a otrzymany wykres widma, opisuje zakres energii oscylacyjnej i rotacyjnej związków chemicznych. Metoda ta, z powodzeniem stosowana jest do określania składu chemicznego, różnych materiałów budowlanych: cementu, asfaltu, powłok epoksydowych, klinkieru itd. Badano również, zachowanie niektórych materiałów budowlanych, na agresywne środowisko ciężkich związków takich jak siarczan lub magnez. Analiza jaką dostarcza spektrometr ftir określa także, wpływ niskiej temperatury na określone materiały. W przypadku lepików asfaltowych, metodę stosowano do oceny starzenia się asfaltów, poprzez ilościową ocenę stopnia utleniania i absorpcji karbonylu. Skutecznie również, identyfikowano zanieczyszczenia takie jak: odpady smolne, lub cząstki paliw. W innych przypadkach, wykrywano obecność środków adhezyjnych, oraz przeciwutleniaczy. Metoda jest więc, idealna do analizy złożonych mieszanin, bez wymogu wcześniejszego rozdzielania ich. Obecnie, poczyniono znaczne postępy w spektroskopii FT-IR. Zidentyfikowano wysokopolarne grupy chemiczne, oraz funkcyjne ważnych związków chemicznych.

Pozwala to, nie tylko ocenić procesy starzenia się różnych materiałów, ale również służy do monitorowania dyfuzji, mieszanek chemicznych. Przeprowadzono wiele badań, które dostarczają informacji, na temat długoterminowego starzenia się materiałów, oraz ich możliwości wyodrębnienia produktów utleniających, takich jak: sulfotlenki benzylowe, ketony i wolne rodniki hydroksylowe.