rękawice robocze

BHP na stanowisku pracy

Posiadanie pracy jest dziś niezaprzeczalnie priorytetem każdego młodego człowieka. Wynika to nie tylko z konieczności, ale także z chęci stania się samodzielnym i przysłowiowym „wyfrunięciem z gniazda” rodziców. Coraz więcej młodzieży decyduje się na szkołę typu zawodowej czy technikum, by mieć zapewniony lepszy start, gdyż według powszechnej wiedzy, osoby po skończonych studiach mają mniejszą możliwość rozpoczęcia pracy, a w szczególności pracy w zawodzie, po zakończonej edukacji.

Rękawice robocze to podstawowe wyposażenie pracownika fizycznego

Dlatego też coraz więcej pojawia się spawaczy, maszynistów, monterów, tokarzy, operatorów specjalistycznych maszyn czy techników  poszczególnych specjalizacji. Podjęcie pracy w zawodzie w specyficznym środowisku, jak górnictwo, wszelkiego rodzaju prace budowlane itp. wymagają przestrzegania wielu zasad bezpieczeństwa,rękawice robocze w celu ochrony zdrowia, ale przede wszystkim życia człowieka. Wspomniane zasady określane są w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. Według nich osoba pracująca na stanowisku, w którym ma się do czynienia ze środkami mogącymi negatywnie wpływać na zdrowie niezbędna jest dostarczona przez pracodawcę odzież ochronna jak i inne artykuły bhp w zależności od potrzeb jak maski, kaski, rękawice czy kombinezony.  Ważne jest, aby były przestrzegane zawarte w regulaminie zasady bezpieczeństwa, terminy przydatności określonych produktów itp. Pamiętać należy iż odzież robocza w tym rękawice robocze powinna być co jakiś czas, w zależności od stopnia zużycia, wymieniany, aby zapewniała właściwą i zgodną z przeznaczeniem ochronę. Dziś pracodawcy nie powinni mieć problemów z dostarczeniem pracownikom odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do pracy, gdyż sklepów specjalistycznych, z artykułami bhp i odzieżą bhp jest obecnie bardzo wiele na rynku. Należy oczywiście zwracać każdorazowo uwagę na stan naszej odzieży roboczej,  ponieważ w pracy np. ze środkami chemicznymi, nawet najmniejsza szczelina może stać się droga do przenikania niebezpiecznych chemikaliów, a tym samym stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia a nawet życia.