Błędy w sztuce lekarskiej

Kiedy odczuwamy pewne dolegliwości zdrowotne lub po prostu jesteśmy chorzy, udajemy się do lekarza pierwszego kontaktu lub do szpitala. Idziemy tam, bowiem oczekujemy pomocy od lekarza, który powinien zrobić wszystko, aby postawić trafną diagnozę i pomóc nam dojść do zdrowia. Zdarza się jednak, że lekarz nie wywiążę się ze swoich obowiązków i narazi nas na komplikacje zdrowotne. 

Odszkodowanie za błąd lekarski 

odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiejPrzede wszystkim należy pamiętać, że lekarz nie ma obowiązku doprowadzić nas do wyzdrowienia – czasami jest to po prostu niemożliwe. W jego obowiązkach natomiast leży staranne dobranie działań tak, aby jak najkorzystniej przeprowadzić pacjenta przez okres choroby lub dolegliwości. Jeśli lekarz postawił nieprawidłową diagnozę, ponieważ nie wykonał odpowiednich badań i przepisał nam leki, które wzmocniły dolegliwości, możemy ubiegać się o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej. Jedynie w przypadku, w którym lekarz nie mógł postawić trafnej diagnozy z powodu niewystarczającej, obecnej wiedzy medycznej lub kiedy dochował wszelkiej staranności, ale dolegliwość była mocno utajniona, jest on wyłączony z odpowiedzialności. W każdym innym wypadku mamy możliwość złożenia pozwu do sądu o narażenie na utratę zdrowia bądź niewywiązywanie się z obowiązków lekarza i wystąpić o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Sprawę wówczas zbada biegły lekarz będący specjalistą w danej dziedzinie i sprawdzi, czy faktycznie doszło do zaniechania obowiązków ze strony lekarza. 

Błędy w sztuce lekarskiej zdarzają się dość często, ale nie jest to powód dla których pacjent nie może dochodzić swoich praw. Jeśli błąd był związany z niedbalstwem lekarza, wówczas powinien on ponieść konsekwencje w postaci zadośćuczynienia na rzecz pacjenta. W innym wypadku stanie się on bezkarny i może wyrządzić realną krzywdę kolejnej osobie.