Hybrydowe systemy fotowoltaiczne i ich korzyści

Systemy energii słonecznej występują w różnych konfiguracjach, każda opcja ma swoje zalety i wady. Dokonując wyboru, konieczne jest zrozumienie faktu długoterminowego zużycia energii i profilu obciążenia.

Niskie koszty energii z hybrydowym systemem

hybrydowe systemy fotowoltaiczneHybrydowe systemy zasilania to systemy wytwarzania energii, które wykorzystują energię słoneczną, za pomocą ogniw w połączeniu z wykorzystaniem energii wiatru jako zapasowego generatora energii.  Celem zastosowania hybrydowego systemu zasilania jest pełne wykorzystanie zalet różnych technologii wytwarzania energii, aby uniknąć ich wad. Na przykład zalety kilku wolnostojących systemów fotowoltaicznych to niskie koszty utrzymania. Łącząc turbiny wiatrowe i systemy fotowoltaiczne uzyskuje się do dwóch razy więcej energii elektrycznej generowanej na tym samym obszarze. Dodatkową korzyścią jaką dają nam hybrydowe systemy fotowoltaiczne jest to, że budowa hybrydowych elektrowni nie wymaga rozbudowy sieci, ponieważ elektrownie wytwarzają energię wiatrową i słoneczną o różnych porach dnia oraz podczas dodatkowych sezonów, zapewniając, że poziom energii dostarczanej do sieci jest bardziej stabilny niż w przypadku np. tylko elektrowni wiatrowej lub samej elektrowni fotowoltaicznej. Podczas gdy turbiny wiatrowe wytwarzają znacznie więcej energii elektrycznej w chłodniejszych porach roku, ze względu na większy poziom wiatru w miesiącach zimowych, elektrownie słoneczne generują więcej energii słonecznej latem, rekompensując tym samym niższą produkcję energii wiatrowej w tym czasie.

Systemy energii odnawialnej oferują korzyści dla środowiska, w tym niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną i zmianę obciążenia podczas maksymalnego wykorzystania, niższe koszty energii elektrycznej, mniejsze przerwy w zasilaniu, i zmniejszone emisje gazów cieplarnianych.