Jak sprawnie złożyć deklarację podatkową?

 

Każda osoba która pracowała w Niemczech, jest zobowiązana do złożenia deklaracji podatkowej. Są jednak wyjątki, które określa niemieckie prawo PIT i dotyczy osób, których wynagrodzenie z pracy za rok poprzedni, nie przekroczyło określonej w ustawie kwoty.

Możliwości i obowiązki podatkowe w Niemczech

 zwrot podatku z niemiecNiektórzy podatnicy mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowej drogą elektroniczną i są to głównie osoby prowadzące działalność gospodarczą w Niemczech. Pozostałe osoby, mogą składać deklarację w formie papierowej, choć i w tym przypadku taka możliwość wkrótce może ulec zmianie, ze względu na wprowadzany cyfrowy system rozliczeniowy. Dotyczy to również Polaków starających się o zwrot podatku z niemiec i związane z tym dokumenty takie jak np. karta pracownicza, czy zaświadczenia zastępcze. Podstawowy termin składania deklaracji podatkowej to 31 lipiec od momentu zakończenia roku rozrachunkowego. Termin ten, został więc przedłużony z pięciu do siedmiu miesięcy. W przypadku deklaracji składanych po tym okresie, planowane są zaostrzone przepisy związane ze zwłoką podatkową i określone kary, które mogą wynieść około 20 Euro za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia. Oczywiście nie będzie to dotyczyć przypadku, kiedy urząd skarbowy przedłużył ten termin. Bardzo dobrym sposobem na sprawne rozliczenie podatkowe, są określone aplikacje komputerowe. Programy te, mogą automatycznie wyliczać kwoty zwrotu lub dopłaty podatku, a co najważniejsze udostępniają cenne wskazówki jak to zrobić, aby na tym jeszcze zaoszczędzić.

Dodatkowo, programy tego typu zawierają wszystkie szczegółowe informacje, dotyczące rozliczeń podatkowych w Niemczech. Są to praktyczne i merytoryczne zagadnienia, oraz aspekty daleko wybiegające ponad podstawowe rozliczenia podatkowe. Znając język niemiecki, po zapoznaniu się z takim oprogramowaniem, śmiało można otwierać własne biuro doradcze.