komora solna

Komora temperaturowa

Właściwości mechaniczne materiałów są badane w rozszerzonym zakresie temperatury i klimatycznym w tym wilgotności powietrza. Jest to robione w celach badawczych i rozwojowych np. po to aby stwierdzić czy dany materiał nadaje się do określonych warunków Takie komory są najczęściej maja prostą i bezpieczną obsługę.

Komora solna – zastosowanie

Posiadają oprogramowanie dla wielu zakresów temperatury. Są bardzo dobrze przystosowane do wielu rożnych wymagań badawczych, jako że mogą być montowane w maszynie wytrzymałościowej na sztywno. Zazwyczajkomora solna wykorzystują na maksa maszynę wytrzymałościową a to dzięki wysuwaniu się komory z przestrzeni roboczej, gdy badanie jest prowadzone w warunkach temperaturowych otoczenia. Rodzajem takiej maszyny jest również komora solna, która sprawdza odporność na korozje powłok, które będą narażone na działanie soli w środowisku. W tej komorze dochodzi do klasycznego testu mgły solnej, w którym przy stałej podwyższonej temperaturze roztwór soli rozpylany w sposób mgły. W komorach mogą być sprawdzone próbki z procesu produkcji i porównanie z wymaganymi standardami. Jakiekolwiek problemy w procesie produkcji zostaną szybko zauważone. Podczas wielu procesów wytwarzania czynnikiem chłodzącym jest olej. Taki rodzaj obróbki wymaga właściwego chłodzenia. Tym zajmuje się separator mgły olejowej, który oddziela olej obróbczy i zwraca go do obiegu. Zaleta takiego kolektora jest to, ze 99% cząstek zostaje zebranych. Oszczędza on energie bo nie posiada filtra, a co za tym idzie oszczędza czas i koszt wymiany filtra. Jest łatwy w konserwacji.
Jednym słowem komora temperaturowa to sprzęt z rodzaju maszyn wytrzymałościowych. Służą one do badań wytrzymałości materiałów na różne czynniki na jakie będą narażone w dowolnie ustawionych parametrach. Dzięki temu błędy w produkcji są wykrywane bardzo szybko, a co za tym idzie produkty trafiające do sklepów są wytrzymałe.