żywność ekologiczna

Skąd się bierze ekologiczna żywność – od pola do hurtowni ekologicznej

Obecnie na rynku, bardzo popularna w sprzedaży jest żywność ekologiczna. Nie należy jednak mylić jej z produktami oznaczonymi przez producentów mianem zdrowej żywności, bowiem znaczek ten w żadnym stopniu nie gwarantuje nam bezpieczeństwa produkcji.

Geneza żywności ekologicznej

żywność ekologicznaInaczej jest w przypadku żywności oznaczonej certyfikatem żywność ekologiczna. Taki znaczek gwarantuje nam, że produkty które spożywamy pochodzą z uprawy ekologicznej. Czyli takiej, która znajduje się w bezpiecznej odległości od fabryk i zanieczyszczonych wód. Ponad to, ziemia na której uprawiany jest błonnik witalny, warzywa czy inne produkty roślinne ekologicznej żywności jest najwyższej żyzności, a uprawa odbywa się bez zastosowania sztucznych nawozów i wspomagaczy. Środki ochrony roślin mogą stanowić tylko takie produkty jak nawóz zielony i mineralny. Rygor wprowadzony został również wobec hodowli zwierząt. W ekologicznej nie dopuszcza się stosowania antybiotyków ani hormonów, a zwierzęta muszą być karmione paszami bez dodatków nawet ściółka musi spełniać odpowiednie wymagania. Jednak co po zbiorze? Na szczęście instytucje nadające certyfikaty żywności ekologicznej czuwają i nad przetwórcami dbając o to jak przetwarzają oni otrzymane surowce ekologiczne. Również hurtowania ekologiczna musi dostosować swoje pomieszczenia oraz warunki przechowywania do wymagań instytucji certyfikujących, tak aby sklep ekologiczny otrzymał produkty do sprzedaży niepozbawione żadnych właściwości odżywczych na skutek złego przechowywania.

Jak zatem widać, żywność ekologiczna jest kontrolowana na każdym etapie od samego zasiania po wzrost, zbiór, przetwórstwo i przechowywanie. Z pewnością zatem możemy nazwać ją produktem całkowicie bezpiecznym.