przełącznica światłowodowa

Skrętki i przełącznica światłowodowa

Skrętki są to kable złożone z wielu pojedynczych przewodów skręconych ze sobą, Może to być nawet tylko para przewodów. Takich par może również występować kilka.Najczęściej około czterech. Kabel skrętka służy do łączenia komputerów w sieć.

Przełącznica światłowodowa do różnych sieci

przełącznica światłowodowaDziś częściowo wypierany przez światłowody. Jednak przy łączeniu komputerów w wewnętrzną sieć nadal posiada najlepsze parametry. Kabel światłowodowy służ raczej do łączenia większych stacji, które później są łączone na zasadzie topologii gwiazdy z mniejszymi jednostkami. Taki sposób znacznie ułatwia rozplanowanie całej sieci. Skrętki mogą być UDP lub STP, ekranowane bądź nieekranowane. Kabel skrętka jest używany także w sieciach ethernetowych. Kolory poszczególnych kabli pozwalają na prawidłowe upakowanie ich w specjalnej wtyczce. Gniazdo keystone to moduł służący do bez narzędziowego montowania gniazd transmisyjnych. Przy pomocy takich modułów są budowane punkty abonenckie. Takie gniazda mają zastosowanie wyłącznie w sieciach wewnętrznych poziomych i pionowych. Jednakże wyłącznie w sieciach niezagrożonych oddziaływaniem zakłóceń, najczęściej elektromagnetycznych. Na takie zakłócenia jest odporny na przykład kabel skrętka. Taki efekt uzyskuje się dzięki zwijaniu przewodów. Traci się natomiast na szerokości pasma transmisyjnego. Coś za coś. Przełącznica światłowodowa jest używana w sieciach zewnętrznych i wewnętrznych.

Koszt takiego elementu to około 200 zł. Oczywiście jest on zależny od szczegółowych parametrów, na przykład wielkości i ilości spawów oraz pól komutacyjnych.