szkoły policealne rzeszów

Szkoły policealne – dobre przygotowanie do pracy w zawodzie

Nauka w szkołach dla dorosłych czy placówkach policealnych przed laty raczej nie uchodziła za powód do dumy. Uczniowie o wiele chętniej wybierali licea niż szkoły zawodowe. Obecnie trend ten zaczyna powoli odwracać się. Szkoły dla dorosłych pozwalają uzupełnić braki w wykształceniu czy zdać, po kilku lub kilkunastu latach od ukończenia edukacji, egzamin maturalny. Wielu absolwentów takich szkół decyduje się potem na kontynuację nauki i rozpoczyna studia na uczelniach wyższych. Mogą oni również wybrać technikum, które pozwoli im podnieść umiejętności i zmienić pracę.

Szkoły policealne Rzeszów

Nieco inny charakter mają placówki proponujące możliwość zdobycia tytułu technika w rok czy 2 lata (2-4 semestry). Chodzi tutaj o państwowe i prywatne szkoły policealne rzeszów. Ich zaletą jest jednak nie tylko krótszy czas nauki niż ten potrzebny na zdobycie tytułu licencjata lub magistra. Ukończenie szkół policealnych w Rzeszowie podnosi również możliwości na rynku pracy, staje się dodatkowym punktem w CV. Dla niektórych osób z Rzeszowa może być również swoistym zabezpieczeniem na wypadek braku perspektyw zawodowych czy możliwości znalezienia pracy zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów.szkoły policealne rzeszów
Dużą zaletą szkół policealnych jest odpowiednio ułożony program. Dopasowany jest on bowiem do konkretnej, wąskiej dziedziny. W tego typu szkołach zajęcia ogólne ograniczone są jedynie do niezbędnego minimum. Przedmioty odpowiadają zaś umiejętnościom, które potrzebne są w konkretnej branży. To pozwala o wiele lepiej przygotować się do pracy niż przez zajęcia typowo teoretyczne. Warto także zwrócić uwagę na to, że szkoły policealne często zatrudniają wykładowców, którzy na co dzień pracują w branży. Zajęcia w szkołach farmaceutycznych prowadzą więc właściciele aptek oraz osoby pracujące na co dzień w takich placówkach. Analogiczna sytuacja dotyczy szkół fryzjerskich, kosmetycznych, gastronomicznych, mechanicznych, elektronicznych i innych. Wykładowcy dzielą się z uczniami nie tylko wiedzą, ale także konkretnym doświadczeniem, znają branżę, wiedzą, jak wyglądają realne obowiązki zawodowe na konkretnym stanowisku. Lekcje bardzie przypominają więc kursy zawodowe niż wykłady na uczelniach. Szkoły zapewniają także praktyki zawodowe w firmach.