tłumacz

Tłumacz przysiegły

Tłumaczenia medyczne podlegają bardzo specyficznemu procesowi przekładu. Biorąc pod uwagę, że przeprowadzenie takich przekładów jest procesem nie jedno a wieloetapowym, nad ich przebiegiem czuwają tak zwane biura tłumaczeniowe, które do każdego z powierzonych zadań dobierają odpowiednich specjalistów.

Tłumacz przysięgły niemieckiego jak pracuje?

tłumaczEtap takiego tłumaczenia może się składać z następujących działań: zaczynając od wyodrębnienia tekstu z pliku źródłowego, poprzez tłumaczenie z języka źródłowego na język docelowy, poprzez weryfikację przekładu poprzez innego tłumacza, co ma na celu sprawdzenie, czy tłumaczenie jest zgodne z ogólnie przyjętą terminologią oraz czy jest na poziomie stylu redakcyjnego. Kolejnym etapem jest powrócenie do formatu pliku źródłowego, następnie przeprowadzona jest kontrola jakości, która polega na sprawdzeniu, czy plik docelowy nie jest uszkodzony, czy zachowana jest prawidłowa interpunkcja oraz czy przygotowany dokument jest wyświetlany poprawnie. Na końcu przeprowadzana jest tak zwana kontrola końcowa, która ma na celu weryfikację tłumaczenia i której dokonuje rodzimy użytkownik język posiadający odpowiednią wiedzę medyczną na dany temat. Tłumacz przysięgły niemieckiego na swoje szczęście nie potrzebuje aż tak specjalistycznej wiedzy. Bardzo często wystarczająca okazuje się wiedza podstawowa na dany temat.

Tłumacz przysięgły niemieckiego czasem musi uwierzytelnić cudze tłumaczenia. Bez ich dokładnego sprawdzenia może czasem na siebie ściągnąć problemy, oszukany (nawet nieumyślnie) klient może wnieść oskarżenie do sądu, co często oznacza problemy z wykonywaniem zawodu.