Właściwe ustawienia parametrów wzorcowania

 

W celu otrzymania miarodajnych wyników, przed przystąpieniem badania, istotne jest przeprowadzenie kalibracji twardościomierza. Natomiast wzorcowanie powinno być, przeprowadzone dwukrotnie dla każdego nowego materiału, również w przypadku zmiany metody badania.

Wskazówki dotyczące przeprowadzenia wzorcowania

wzorcowanie twardościomierzaJeżeli chcemy przeprowadzić pomiar na stalach niskostopowych, lub niestopowych, to wzorcowanie twardościomierza nie jest konieczne, ponieważ standardowo przyrządy tego typu, są ustawione na tę grupę materiałową. Przy włączeniu twardościomierza ustawienie przyrządu, łącznie z ostatnim wzorcowaniem, zostaje zapamiętane i w niezmienionej formie może być ponownie wykorzystane. Natomiast, ważne jest aby przed przystąpieniem do każdej kolejnej serii badań, dokładnie te ustawienia sprawdzić. Procedura wzorcowania jest identyczna dla każdej metody. W przypadku niektórych jednak metod, należy jako dodatkową czynność wybrać najpierw jedną z zapamiętanych w przyrządzie grup materiałowych. Do wzorcowania konieczny jest, tak zwany bloczek porównawczy z tego samego materiału o ustalonej już twardości. Podczas wzorcowania ustalana jest liczba kalibracyjna, która jest niezbędna przy kolejnych badaniach twardości, na tym samym materiale. Liczba ta, jest wartością pomocniczą, która znacząco upraszcza późniejszą zmianę ustawienia kalibracyjnego. Nie posiada jednak żadnego odwołania fizycznego i w efekcie końcowym, również nie ma odniesienia do swojej nazwy. Ponieważ istnieje możliwość zapisania kalibracji w pamięci urządzenia, to dla wybranego materiału wystarczy przeprowadzić pojedyncze kalibrowanie.

Jeżeli wzorcowanie ma być przeprowadzone na metalach nieżelaznych, to konieczne jest ustawienie twardościomierza na żądany materiał. Przy precyzyjnych pomiarach, należy dokonać wzorcowania dla skompensowania niedokładności, które polega na dopasowaniu wyświetlanej wartości twardości do znanej już wartości z bloczka wzorcowego.